Cookies nám pomáhají analyzovat, co se na webu děje, a zlepšovat ho.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Nejnovější články

Externí přívod vzduchu pro krbová kamna: Praktické rady

Zajištění externího přívodu vzduchu pro krbová kamna a vložky je klíčovým prvkem, který ovlivňuje celou řadu důležitých faktorů. V následujícím průvodci si projdeme jednotlivé aspekty krok za krokem, abyste získali komplexní přehled o této důležité součásti.

Proces spalování a externí přívod vzduchu

Proces spalování paliva ve spalovací komoře krbových kamen vyžaduje dostatečný přísun vzduchu. Tento proces má vliv na účinnost hoření a celkový výkon topidla. Přesto se v průběhu instalací našich produktů stále setkáváme s absencí přípravy na připojení topidla k externímu zdroji vzduchu. V tomto průvodci vám vysvětlíme, jak externí přívod vzduchu ovlivňuje proces hoření.

Norma ČSN 73 4230 v poslední verzi uvádí, že v případě, kdy v domě existuje ventilátor, který vytváří podtlak (např. digestoř, toaletní ventilátor, centrální vysavač), je nutné zajistit vyrovnání podtlaku pomocí adekvátního přívodu vzduchu. Avšak norma již neupřesňuje, zda může být tento podtlak vyrovnán prostřednictvím částečně otevřeného okna (což není praktické při vytápění s otevřenými okny) nebo prostřednictvím externího přívodu vzduchu (EPV).

Otevřený systém externího přívodu vzduchu

Externí přívod vzduchu představuje otevřený systém, který podporuje spalování paliva v krbových kamnech. Většinou je veden potrubím, které zajišťuje přísun vzduchu ke krbovým kamnům skrz fasádu, případně z jiné větrané místnosti. Tento otevřený okruh je klíčový pro efektivní fungování moderních krbových kamen.

Jak funguje externí přívod vzduchu?

Spotřeba vzduchu při hoření paliva se pohybuje v rozmezí 8-15 m3 / hodina na 1 kg dřeva, a to v závislosti na nastaveném výkonu. Vyšší výkon topidla znamená větší spotřebu vzduchu. 

Po několika hodinách provozu může topidlo vyčerpat veškerý vzduch z okolí, kde je nainstalováno. V extrémních situacích může dojít až k vytvoření podtlaku, zejména pokud je místnost s kamny propojená s kuchyní vybavenou výkonnou digestoří, která má odvod do exteriéru. Tímto způsobem se může zhoršit tah v komínovém systému, případně dojít k jeho obrácení, což by vedlo k úniku spalin do místnosti namísto odvodu do komína. V případě moderních kvalitně izolovaných domech je proto při instalaci krbových kamen nezbytné použít externí přívod vzduchu. Tím vznikne samostatný otevřený okruh: exteriér - topidlo - komínový systém - exteriér, který nebude ovlivňován vnějšími vlivy, jako jsou digestoře a ventilátory. Tímto způsobem budou krbová kamna (nebo krbová vložka) fungovat spolehlivě a bezpečně.

Varianty externího přívodu vzduchu

Pro zajištění přívodu externího vzduchu lze využít větrací šachty ve struktuře komínu. Tato možnost je vhodná zejména u stavebnicového systému uvnitř budovy. U fasádního venkovního komínu z nerezové oceli tato metoda není použitelná a nemá ani praktický smysl, neboť komín je na opačné straně obvodové zdi, kde je vhodnější varianta přes zeď.

V případě, že není možné využít šachtu v komínu, lze externí vzduch přivést pomocí potrubí v podlaze, pod vrchní vrstvou podlahy, nebo skrz obvodovou venkovní zeď domu, případně kombinací obou variant. Pro vedení v podlahách nebo průchod venkovním zdivem se obvykle používá kanalizační PVC potrubí. Pro připojení krbových kamen či vložky pak doporučujeme použít flexibilní hliníkovou trubku. Tyto pružné hadice mají dostatečnou teplotní odolnost do 200 °C, což je dostačující pro přívod studeného vzduchu. Teplotní odolnost je spíše zaměřena na případný kontakt hadice se žhavými částicemi paliva, které by mohly vypadnout z kamen. Flexibilní hadice se upevní ke kamnům pomocí stahovací kovové spony. Průměr flexibilní hadice, například pro naše krbová kamna, je obvykle 120 mm. Na fasádě domu by měl být otvor pro přisávání externího vzduchu opatřen větrací mřížkou.

Posted in: Krbová kamna

Leave a comment